Μείωση του κόστους θέρμανσης του θερμοκηπίου

Η θέρμανση ενός θερμοκηπίου, κατά τους χειμερινούς μήνες, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της συνεχούς αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου. Ειδικότερα, για τους παραγωγούς των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, η θέρμανση ενός θερμοκηπίου θεωρείται κάτι το “απαγορευμένο”. Αυξάνει την τιμή των προϊόντων τους και τα καθιστά λιγότερο ανταγωνίσιμα με αυτά που παράγονται στην Νότια Ελλάδα (π.χ. Κρήτη).

Η AGROPLAST®, γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα του Έλληνα παραγωγού, προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση στο θέμα της θέρμανσης. Συγκεκριμένα, για την δραστική μείωση του κόστους θέρμανσης προτείνεται η τοποθέτηση θερμοκουρτίνας στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και η εγκατάσταση ενός παθητικού συστήματος θέρμανσης με διαφανείς σωλήνες.

για την δραστική μείωση του κόστους θέρμανσης προτείνεται η τοποθέτηση θερμοκουρτίνας στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και η εγκατάσταση ενός παθητικού συστήματος θέρμανσης με διαφανείς σωλήνες.

Θερμοκουρτίνα

Τα τελευταία χρόνια, ευρεία εφαρμογή στο χώρο των θερμοκηπίων βρήκε η χρήση της θερμοκουρτίνας, η οποία βελτιώνοντας την ενεργειακή συμπεριφορά του θερμοκηπίου οδηγεί σε μείωση του κόστους θέρμανσης και σε επιμήκυνση της καλλιεργητικής περιόδου. Η θερμοκουρτίνα τοποθετείται μεταξύ της οροφής του θερμοκηπίου και του τελικού ύψους των φυτών με κάποια κλίση ώστε να συγκεντρώνει τις σταγόνες που πέφτουν από την οροφή. Πρέπει να είναι καλά τεντωμένη για να μην εμφανίζει “κοιλιά” και τοποθετείται είτε σε μόνιμη βάση, είτε με ειδικούς μηχανισμούς απλώνεται κάθε μέρα.

Γενικά, η χρήση της θερμοκουρτίνας περιορίζει σημαντικά την απώλεια θερμότητας από το χώρο του θερμοκηπίου, ειδικότερα κατά την διάρκεια της νύχτας. Αποτρέπει την πτώση σταγόνων πάνω στα φυτά, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις ασθένειες. Επίσης, η τοποθέτησή της προστατεύει το πλαστικό φύλλο οροφής από τις θειούχες ή/και χλωριούχες ενώσεις των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια και αποτελούν σήμερα μια από τις βασικές αιτίες καταστροφής του πλαστικού φύλλου.

Εν κατακλείδι, για την μείωση του κόστους θέρμανσης η χρήση της θερμοκουρτίνας θεωρείται απαραίτητη, γιατί εξοικονομεί τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ενέργειας στο θερμοκήπιο.

Προϊόν: AGROFIL Θερμοκουρτίνα »

Παθητική θέρμανση

Η τοποθέτηση ενός συστήματος παθητικής θέρμανσης στο χώρο του θερμοκηπίου αποτελεί την πιο οικονομική λύση για την προστασία των φυτών από τις απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιούνται διαφανείς σωλήνες, μεγάλης διαμέτρου και λεπτών τοιχωμάτων, γεμάτοι νερό, που τοποθετούνται μεταξύ των γραμμών των φυτών μέσα στο θερμοκήπιο. Το νερό του σωλήνα θερμαίνεται την ημέρα από την ηλιακή και θερμική ακτινοβολία που φτάνει σε αυτό αλλά και με συναγωγή από τον θερμότερο αέρα του θερμοκηπίου. Το βράδυ η θερμότητα που έχει απορροφηθεί αποδίδεται στο χώρο του θερμοκηπίου με θερμική ακτινοβολία και συναγωγή.

Με λίγα λόγια, η τοποθέτηση σωλήνων παθητικής θέρμανσης εξασφαλίζει την θερμοκρασιακή ισορροπία των φυτών χωρίς την χρησιμοποίηση συμβατικών καυσίμων υψηλού κόστους.

Προϊόν: AGROFIL Σωλήνας »

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της θερμοκουρτίνας και του συστήματος παθητικής θέρμανσης αποτελούν την πιο οικονομική λύση για την δραστική μείωση του κόστους θέρμανσης των θερμοκηπίων.

Αναστασία Σ. Χατζηκωστή

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΑ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΑ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΟ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΟ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΠΑΛΕΤΟΣΑΚΟΥΛΑ

ΕΡΧΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας με το νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα.

με πολλά και νέα προϊόντα σε άριστες τιμές